PERSONUPPGIFTSBEHANDLING FÖR E-UTBILDNINGEN REN-VINNARE


Om Svensk Antidoping
Riksidrottsförbundet är Sveriges nationella antidopingorganisation. Arbetet leds och koordineras av Dopingkommissionen, som väljs av RF-stämman. Det operativa arbetet bedrivs under namnet Svensk Antidoping.

Behandling av personuppgifter
Svensk Antidoping behandlar personuppgifter när du genomför e-utbildningen Ren Vinnare. Behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Enligt artikel 13 i Dataskyddsförordningen ska du få information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilket du får i detta dokument.

Vilka uppgifter blir registrerade och till vilket ändamål?
De uppgifter som registreras i programmet är ditt namn, mailadress och anknytning till specialidrottsförbund. Registreringen av dina uppgifter innebär att du kan genomföra utbildningen flera gånger samt har möjlighet att i efterhand kunna se en sammanfattning av dina resultat. Uppgifterna används även i statistiska ändamål för Svensk Antidopings verksamhet samt för utveckling av programmet. Specialidrottsförbund använder informationen för att kunna se vilka idrottsutövare som utfört utbildningen samt för att kunna följa upp utbildningen utifrån specifika krav som respektive förbund ställer upp.

Du ansvarar själv för att du skriver in korrekta uppgifter när du skapar ditt konto. Upptäcker du någon felaktighet ska du meddela detta till Svensk Antidoping, som snarast kommer att rätta dessa.

Svensk Antidopings behandling av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke, vilket du kryssar i när du skapar ett konto. Utan samtycke kan du inte genomföra Ren Vinnare. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Svensk Antidoping och i så fall raderas dina personuppgifter i systemet, inkluderat utbildningsbevis.

Dina personuppgifter kommer inte att användas till andra ändamål än de som framgår av detta dokument.

Vem har tillgång till dina uppgifter och hur används dem?
Information om att du har genomfört Ren Vinnare registreras av Svensk Antidoping. Dina uppgifter kan komma att utges till det specialidrottsförbund som du angivit. Detta är nödvändigt i de fall där ditt specialidrottsförbund ställer krav på att du genomför Ren Vinnare.

När dina personuppgifter registrerats i Ren Vinnare blir de tillgängliga enbart för de tjänstemän och förtroendevalda som är beroende av att ha tillgång till dessa för att genomföra sina arbetsuppgifter under gällande antidopingregler.

Lagring och radering av uppgifter
Alla personuppgifter lagras i en databas där endast de personer som behöver ha tillgång till uppgifterna i sitt arbete har behörighet. Tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att upprätthålla en säker behandling av personuppgifter. Då det endast är mejladress, namn och anknytning till specialidrottsförbund som registreras anses risken för att uppgifterna missbrukas som väldigt liten.

Svensk Antidoping lagrar uppgifterna på obestämd tid för statistiska ändamål. Dessutom använder många specialidrottsförbund utbildningen som ett krav för deltagande inom idrott i landslaget, det ligger således i idrottsutövarens intresse att uppgifterna om genomförandet av utbildningen sparas. Du kan när som helst kontakta Svensk Antidoping och få dina uppgifter raderade.

Om du har frågor om Ren Vinnare eller andra antidopingfrågor kan du kontakta Svensk Antidoping på antidoping@rf.se eller 08-699 60 00 (vx).