SEKRETESSPOLICY FÖR KURSPROGRAMMET REN VINNARE
Denna policy redogör för behandlingen av personuppgifter i samband med användning av kursprogrammet Ren vinnare.

Policyn talar om vilka personuppgifter som hämtas in i nätportalen, hur de används, vem som har tillgång till informationen och hur den skyddas mot obehörig åtkomst.

Dina personuppgifter skyddas enligt personuppgiftslagen och Svensk Antidoping är förpliktade att behandla denna information på ett säkert sätt.

1. Vilken information registreras och i vilket syfte?
Den enskilda användarens namn, mejladress och anknytning till specialidrottsförbund uppges i programmet. Registrering av namn och mejladress ökar programmets användarvänlighet och ger användaren möjlighet att genomföra delar av kursen under ett besök för att sedan genomföra resten av modulerna vid ett senare tillfälle.

Registrering av genomförda moduler används dessutom för statistisk uppföljning och vidareutveckling av programmet. Information om genomförande registreras av Svensk Antidoping och kan meddelas ditt registrerade specialidrottsförbund. Några förbund behöver rapporter om genomförda moduler, både i antal och för specifika utövare.

Du kan registrera dig för att få sammanfattningar och ett diplom för genomförd Ren vinnare-kurs via mejl.

2. Vem har tillgång till dina uppgifter och hur används de?
När du registrerar din anknytning till specialidrottsförbundet kan det få information om att du har genomfört Ren vinnare. Namn och mejladress används inte i annat syfte än ovan nämnda och lämnas inte ut till tredje part.

3. Skydd av information och radering av uppgifter
All information lagras i en låst databas. Då det bara är mejladress, namn och anknytning till specialidrottsförbund som registreras anses risken för att uppgifterna missbrukas som väldigt liten.

Detta program bygger på internationella regler som trädde i kraft den 1 januari 2015. Uppgifterna raderas när programmet revideras igen i enlighet med det nya internationella regelverket (WADC), vilket normalt sker vart sjätte år.

Svensk Antidoping, februari 2016